Zorgaanbod – Gezondheidscentrum Nijkerkerveen – Nijkerkerveen
Gezondheidscentrum Nijkerkerveen
Westerveenstraat 48 3864 EN
Nijkerkerveen

Zorgaanbod

Diabetes Ketenzorg

Naar verwachting zal het aantal mensen met diabetes mellitus type 2 in de toekomst snel toenemen. Om de aandoening beter in kaart te brengen en beter te behandelen is een speciaal zorgprogramma ontwikkeld. Dit betekent dat alle betrokken medewerkers intensief samenwerken voor het beste resultaat. Het gaat dan om de huisarts en praktijkondersteuner diabetes, de internist, diëtist, podotherapeut en oogarts. Ook de huisartsen van het Gezondheidscentrum Nijkerkerveen nemen deel aan dit zogenaamde ketenzorgprogramma.

Spreekuur hart- en vaatziekten

Wanneer u te maken heeft met hart- en vaatziekten zal de praktijkondersteuner u begeleiden. Daarnaast is het mogelijk om risicofactoren voor hart- en vaatziekten in kaart te brengen. Risicofactoren zijn met name hoge bloeddruk, roken, suikerziekte, hoog cholesterol, overgewicht, weinig bewegen en het voorkomen van hart- en vaatziekten in de familie. U kunt hiervoor terecht bij uw huisarts of praktijkondersteuner. Wanneer blijkt dat u een verhoogd risico heeft komt u in aanmerking voor behandeling. De praktijkondersteuner is hiervoor speciaal opgeleid. De begeleiding bestaat uit controle bij de praktijkondersteuner en zo nodig een jaarcontrole bij uw huisarts. De praktijkondersteuner schrijft (onder begeleiding van uw huisarts) medicijnen voor en geeft leefstijladviezen.

Spreekuur chronische longziekten

Astma en longemfyseem (COPD) zijn chronische longziekten. Voor mensen met astma of COPD is een speciaal spreekuur. De praktijkondersteuner is hiervoor speciaal opgeleid. Zij kan bij u een longfunctietest laten verrichten, geeft leefstijladviezen en schrijft in overleg met uw huisarts medicijnen voor.

Astma betekent een verhoogde prikkelbaarheid van de luchtwegen, waardoor u last kunt hebben van periodes met benauwdheid, piepen en hoesten. Tussendoor zijn de meeste patiënten klachtenvrij. Astma is over het algemeen goed te behandelen. Een regelmatige controle is van belang voor het behoud van een goede conditie van de luchtwegen.

COPD is een chronische longziekte waarbij de longblaasjes (vaak door roken) blijvend zijn aangetast. Ook hier is regelmatige controle van groot belang.

Kleine chirurgische ingrepen

Voor het verwijderen van kleine en onschuldige huidafwijkingen kunt u in onze praktijk terecht. Het gaat dan met name om onschuldige moedervlekken, vetbulten, steelwratten, talgkliercystes, enzovoorts. Maakt u hiervoor eerst een afspraak met de huisarts, deze bekijkt de huidafwijking en u krijgt uitleg hoe de ingreep zal verlopen. Bij enige twijfel wordt het huidpreparaat opgestuurd voor nader onderzoek. U belt zelf over de uitslag.

24-uurs bloeddrukmeting

Voor een beter inzicht in het beloop van uw bloeddruk gedurende de dag kan de huisarts een 24-uurs bloeddrukmeting laten doen. De bloeddrukmeter wordt door de assistente om uw bovenarm aangebracht en u krijgt van haar uitleg en instructie. Deze speciale bloeddrukmeter meet met regelmaat (elke twintig minuten overdag en ’s nachts om het uur) uw bloeddruk. De metingen worden opgeslagen in het bijbehorende kastje en kunnen worden uitgeprint. Voor de uitslag maakt u een afspraak bij uw huisarts.

Vaatonderzoek benen

Met dit onderzoek wordt de bloeddruk in de bloedvaten van de onderbenen en voeten gemeten. U ontbloot uw bovenarmen, benen en voeten en gaat op de onderzoeksbank liggen. Met een echoapparaat worden de bloedvaten bij de enkels opgezocht en door middel van ultrageluid (echo) wordt de bloedstroom hoorbaar gemaakt. Vervolgens wordt de bloeddrukband om de onderbenen bevestigd en om beurten opgepompt. Het oppompen van de banden kan wat pijnlijk zijn. Hetzelfde gebeurt bij beide bovenarmen. Door middel van een berekening kan worden bepaald of de bloedtoevoer naar de benen tekort schiet.

Spiraal plaatsen

Samen met uw huisarts bespreekt u welke spiraal het beste bij u past. Het spiraal wordt door uw huisarts geplaatst. Dit gebeurt meestal tijdens of vlak na de menstruatie. De baarmoedermond staat in die periode een beetje open. Voor de plaatsing van het spiraal brengt de arts een speculum (eendenbek) in de vagina. Daarna wordt de baarmoedermond goed schoongemaakt met jodium. Via een dun buisje wordt het spiraal ingebracht. Dit kan een onaangenaam en krampend gevoel geven. U mag een uur voor plaatsing een pijnstiller, bijvoorbeeld ibuprofen 400 mg innemen of 2 paracetamol. Zo’n zes weken na de plaatsing moet u nog eens op het spreekuur terugkomen om te kijken of het spiraal goed op zijn plek zit.